avatar
๐•ถ๐–†๐–’๐–Ž๐–‘๐–ž๐–Š๐–“๐–†, 23 y.o., Kazakhstan, Shymkent
Phone verification
Last visit:
Reply rate: 55%
Photos
Main info
First name: ๐•ถ๐–†๐–’๐–Ž๐–‘๐–ž๐–Š๐–“๐–†
Age: 23
Location: Kazakhstan, Shymkent
Zodiac Sign: Libra
Eye colour: Green
Hair colour: Dark Blonde
Body type: Slender
With information:
Phone verification
Your priorities in life:
Health
Artistic self-expression
Spiritual growth
Shown below are profiles of other members of a similar age, who are active and online now!